Close

NAIH-104171/2016.

Eltérő jelzés hiányában a honlap teljes tartalma Polaris Management Consulting Kft 2016-ban szerzői joggal levédett tulajdona (Copyright © 2016 Polaris Management Consulting). Minden jog fenntartva.

A jelen honlap használatával az honlap használója kifejezetten elfogadja, hogy a jelen honlapon szereplő adatok célja kizárólag az érdeklődők általános jellegű tájékoztatása. A Polaris Management Consulting Kft, mint a bemyboss.hu tulajdonosa, A JELEN HONLAPON ELŐFORDULÓ ESETLEGES HIBÁKÉRT VAGY TARTALMI HIÁNYOSSÁGOKÉRT SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL, IDEÉRTVE, HOGY NEM GARANTÁLJA AZ információk, szoftverek vagy más anyagok pontosságát, aktualitását, folytonosságát, teljességét, vírus-, illetve egyéb kártevőmentességét.

A POLARIS MANAGEMENT CONSULTING KFT A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG ELHÁRÍT A JELEN HONLAP TARTALMÁVAL ÉS AZ AZON KERESZTÜL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS MINDENNEMŰ – MAGÁNJOGI KÁRTÉRÍTÉSI, SZERZŐDÉSES, SZAVATOSSÁGI, ÁLTALÁNOS VAGY GONDATLANSÁGBÓL EREDŐ, ILLETVE MINDEN MÁS – FELELŐSSÉGET BÁRMILYEN KÖZVETETT VAGY KÖZVETLEN, JÁRULÉKOS, BÜNTETŐ JELLEGŰ ÉS HASONLÓ KÁROKÉRT, MÉG AKKOR IS, HA A POLARIS MANAGEMENT CONSULTING KFT TISZTÁBAN VOLT VAGY TISZTÁBAN KELLETT VOLNA LENNIE AZ ILYEN KÁR FELMERÜLÉSÉNEK KOCKÁZATÁVAL.

A POLARIS MANAGEMENT COSNULTING KFT -t semminemű felelősség nem terheli mindazon weboldalak tartalmáért, megbízhatóságáért vagy biztonságáért, amelyek a jelen weboldalon elhelyezett linkeken (hyperlink vagy máshogy) keresztül elérhetők. Ezekre a weboldalakra nem vonatkozik a jelen adatvédelmi nyilatkozat.

A személyes adatok kezelése

Látogatásával Ön önként hozzájárul a jelen nyilatkozatban foglalt adatkezeléshez. Amennyiben Ön látogatóként használja a honlapot, kizárólag az itt leírt módon, korlátozott mértékben, cookie-k használatával gyűjtünk személyes információkat Önről. Amennyiben Ön regisztrál a honlapon, a regisztráció során megadott adatait kizárólag a honlap működésével összefüggésben, az álláskereséssel kapcsolatos információk megosztása céljából használjuk és kezeljük. A POLARIS MANAGEMENT CONSULTING KFT mindent megtesz annak érdekében, hogy az üzleti tevékenysége során szerzett, személyes adatokat bizalmasan kezelje, és gondoskodjon azok biztonságáról. A fenti adatokhoz való hozzáférés korlátozott. A POLARIS MANAGEMENT COSNULTING KFT igyekszik biztosítani a személyes adatok biztonságos tárolását, kezelését. és igyekszik megakadályozni az ilyen adatok elvesztését, az azokkal való visszaélést vagy azok jogtalan nyilvánosságra hozatalát. Az Ön személyes adatainak harmadik felekkel történő megosztása kizárólag az alábbi az alábbi okokból történhet:

  • Amennyiben az adatok rendelkezésre bocsátása az Ön kérésére történik, és a harmadik fél kapcsolatban áll A POLARIS MANAGEMENT CONSULTING KFT-vel (lásd a fent említett, „Harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra vezető linkek” részt); vagy
  • Amennyiben Ön, mint a honlap látogatója az adatok rendelkezésre bocsátását kifejezetten kéri vagy engedélyezi; vagy
  • Amennyiben az adatok közzétételét bírósági határozat vagy egyéb törvény vagy szabályozás kötelezővé teszi; vagy
  • Amennyiben az adatok rendelkezésre bocsátását cégünk egészének vagy egy részének értékesítése vagy valamely cégünkkel kapcsolatos intézkedés indokolja (ebben az esetben értesítést küldünk a felhasználóinknak).

A honlapra látogatóktól és regisztrálóktól gyűjtött információkat kizárólag addig őrizzük meg, amíg azokra a szolgáltatás nyújtásához szükség van, az Ön ettől eltérő, kifejezett kérése hiányában maximum fél évig. A szolgáltatás nyújtásának végeztével az adatokat megsemmisítjük. Ha azt szeretné, hogy adatait frissítsük, módosítsuk vagy a nyilvántartásunkból töröljük, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot: ugyfelszolgalat@polarismanagement.hu

Személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önnek joga van felvilágosítást kérni az adatkezelőtől, valamint az adatvédelmi hatósághoz (NAIH) vagy bírósághoz fordulni.

A POLARIS MANAGEMENT COSNULTING KFT szükség esetén módosíthatja a jelen jogi nyilatkozatot, amely esetén az új adatvédelmi gyakorlat a módosítást követő harminc munkanap múlva kerül bevezetésre. A módosítások követéséhez látogasson el időnként erre a weboldalra.